National geospatial data fund

Informaţia şi datele cu privire la lucrările executate în timpul anului de gestiune 2023

2023-12-14 (Tamara Rudenco) (3211 Views)

Vă aducem la cunoştinţă că conform art. 9 pct.4 precum şi art. 13 al Legii 778 din 27.12.2001 cu privire la geodezie,cartografie şi geoinformatică, anual, până la 15 ianuarie întreprinderile şi organizaţiile, ce efectuează lucrări topogeodezice şi cartografice, prezintă Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (str.Alexandr Pușkin, 22) lista lucrărilor executate pe parcursul anului precum şi Fondului Naţional de Date Geospaţiale al Agenţiei Geodezie, Cartografie și Cadastru (str.Serghei Lazo, 48) informaţia şi datele cu privire la lucrările executate în timpul anului de gestiune.
Read on

MISIUNE TAIEX PRIVIND INTEGRAREA REȚELEI NAȚIONALE DE NIVELMENT A REPUBLICII MOLDOVEI CU REȚEAUA EUROPEANĂ UELN

2022-12-16 (Tamara Rudenco) (6347 Views)

În perioada 30 noiembrie- 02 decembrie curent, prin Instrumentul de Asistență Tehnică și Schimb de Informații al Uniunii Europene (TAIEX) se desfășoară o misiune de expertiză pentru îmbunătățirea capacității instituționale a Agenției Relații Funciare și Cadastru (ARFC) pentru integrarea Rețelei Naționale de Nivelment cu Rețeaua Europeană de Nivelment UELN.
Read on

The map of the archaeological sites of the Republic of Moldova

2022-05-03 (Tamara Rudenco) (14205 Views)

The map of the archaeological sites of the Republic of Moldova was developed by the National Archaeological Agency on the basis of information from the Register of Monuments of the Republic of Moldova, data and studies published in the scientific literature, and the manuscript of the Directory of Archaeological Sites (1993) stored in the Archaeological Archive History of Moldova.
Read on

Informaţia şi datele cu privire la lucrările executate în timpul anului de gestiune 2021

2021-01-11 (Tamara Rudenco) (17552 Views)

Vă aducem la cunoştinţă că conform art. 9 pct.4 precum şi art. 13 al Legii 778 din 27.12.2001 cu privire la geodezie,cartografie şi geoinformatică, anual, până la 15 ianuarie întreprinderile şi organizaţiile, ce efectuează lucrări topogeodezice şi cartografice, prezintă Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică (str. Alecu Russo,1) precum şi Fondului Naţional de Date Geospaţiale al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru (str.Serghei Lazo, 48) informaţia şi datele cu privire la lucrările executate în timpul anului de gestiune. Astfel cu privire la situaţia pandemică informaţia dată poate fi expediată pe adresele • secretariat@ast.gov.md • info@arfc.gov.md
Read on

Sesiunea preparatorie de lansare a proiectului Twinning „Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova conform standardelor UE”.

2020-09-22 (Tamara Rudenco) (15426 Views)

21 septembrie curent în cadrul ARFC a avut loc sesiunea preparatorie de lansare a proiectului Twinning „Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova conform standardelor UE”.
Read on

Republica Moldova datorită suportului Regatului Norvegiei va dispune de o hartă digitală cu acoperire teritorială totală

2020-02-27 (Tamara Rudenco) (20797 Views)

Un nou proiect “Hărți Digitale pentru Dezvoltate Durabilă”, care va include acoperire totală a teritoriului Republicii Moldova cu Hartă Digitală a fost lansat în cadrul unui atelier de lucru, astăzi 26 februarie curent. Evenimentul organizat în colaborare și cu suportul Autorității de Cartografie al Regatului Norvegiei “Statens Kartverk” a avut ca invitați reprezentanții entităților publice, mediului academic și autorităților publice locale.
Read on

Workshopul cu genericul ”Hărți liniare pentru dezvoltarea Infrastructurii Naționale de Date Spațiale”, dedicat finalizării proiectului

2019-11-21 (Tamara Rudenco) (19998 Views)

Pe data de 20 noiembrie 2019 cu suportul Autorității de Cartografie a Norvegiei Kartverket, a avut loc Workshopul cu genericul ”Hărți liniare pentru dezvoltarea Infrastructurii Naționale de Date Spațiale”, dedicat finalizării proiectului.
Read on

REGIONAL WORKSHOP ON IGIF - INTEGRATED GEOSPATIAL INFORMATION FRAMEWORK

2019-10-09 (Tamara Rudenco) (19219 Views)

In 2019, Kartverket jointly with the National Agency of Public Registers organize a regional workshop ‘Integrated Geospatial Information Framework’ that taken place in Georgia from 1 to 3 October 2019. The workshop venue is Lopota Lake Hotel in Kakheti region.
Read on

Proiectul „Dezvoltarea regională în Republica Moldova: suport privind implementarea strategiilor regionale folosind Sistemul Informațional Geografic (GIS)”, finanțat de Agenția de Dezvoltare Cehă este în plina desfășurare.

2019-10-07 (Tamara Rudenco) (19409 Views)

În una din etapele de instruire sunt planificate 2 vizite de studiu în Republica Cehă pentru a vedea cum utilizează instituțiile guvernamentale și private sisteme GIS. În cadrul vizitei din 16-21 septembrie curent, au participat 21 persoane.
Read on

Atelier de instruire privind actualizarea bazei de date Corine Land Cover (CLC2018) pentru capitala Republicii Moldova - Chisinau

2019-07-11 (Tamara Rudenco) (19901 Views)

În cadrul proiectului ENI SEIS II East “Sistem Partajat de Informații privind Mediul”, o componentă de proiect este dedicată actualizării setului de date privind utilizarea și acoperirea terenului utilizînd metodologia CORINE Land Cover (CLC) pentru anul de referință 2018.
Read on